Инноваци гэдэг нь?

Инноваци (innovation-혁신 – 革新 – шинэчлэл) гэдэг нь шинэ санаа, бүтээгдэхүүн, процесс, үйлчилгээний тасралтгүй байнга үргэлжилсэн эсвэл үндсээр нь шинэчлэх өөрчлөлтийг хэлнэ. Харин инноваци нь бүтээл (invention) -ээр дамжиж амьдралд хэрэгжинэ.

Нөгөөтэйгүүр Инноваци гэдэг нь:

  1. Шинээр эхлэх үйл явц (Ямар нэгэн зүйлсийг шинээр хийж эхлэх үйлдэл)
  2. Шаардагдах туршилт, судалгаа (Шинээр бүтээгдэхүүн хийх явцад хийгдэх шинэ туршилт түүнд шаардагдах шинэ төхөөрөмж болон процессын боловсруулалт, шинэ судалгааны ажлын үр дүнгүүд)
  3. Бүтээлчээр хэрэгжүүлэх арга ухаан  (Төсөөлөлийг бодитжуулан бүтээх)

гэсэн 3 үндсэн зүйлээс бүрддэг.

The following is a list of the twenty largest countries (as measured by GDP) by the International Innovation Index: (from wikipedia)

Rank Country Overall Innovation Inputs Innovation Performance
1  South Korea 2.26 1.75 2.55
2  United States 1.80 1.28 2.16
3  Japan 1.79 1.16 2.25
4  Sweden 1.64 1.25 1.88
5  Netherlands 1.55 1.40 1.55
6  Canada 1.42 1.39 1.32
7  United Kingdom 1.42 1.33 1.37
8  Germany 1.12 1.05 1.09
9  France 1.12 1.17 0.96
10  Australia 1.02 0.89 1.05
11  Spain 0.93 0.83 0.95
12  Belgium 0.86 0.85 0.79
13  China 0.73 0.07 1.32
14  Italy 0.21 0.16 0.24
15  India 0.06 0.14 −0.02
16  Russia −0.09 −0.02 −0.16
17  Mexico −0.16 0.11 −0.42
18  Turkey −0.21 0.15 −0.55
19  Indonesia −0.57 −0.63 −0.46
20  Brazil −0.59 −0.62 −0.51
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s