Гашгираан

Хүмүүс нэрэээ тоть шиг юмаа. Нэг нь хашгирахаар бусад нь дуурайгаад хашгирчих юм. Бинзений үнэ нэмэгдснийг асууж биш цалин яагаад ийм бага байгааг л асууж хашгирах хэрэгтэй. Одоо яг энэ зураг царайтай БЕНЗИИИИИНННН гэж хашгирч байгаа хүн SNS -д наяаад байна. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s